تماس با ما

آدرس مراکز رونیا :

کلینیک : تهران ، سعادت آباد ، بلوار سرو غربی
دفتر مرکزی : تهران انتهای همت غرب، بلوار صدرا، مجتمع تجاری اداری صدف واحد ۲۹

تلفن مراکز :

۰۲۱ – ۴۸ ۴۶۷
 ۰۹۱۲ – ۹۶۸ ۰۷۵۵
( Telegram , Viber , WhatsApp )